Dr. Ketel J. Gundersen utførte sommeren 2018, blodprøvetesting av tilfeldig valgte pasienter. Blodprøver ble tatt før og etter 4 ukers behandlig med Gunalight.

Resultatene viser at Gunalight ikke har noen dokumenterbar negativ virkning på menneskers blodverdier.

Man har ingen data som indikerer helseskade ved bruk av Gunalight

Således kan man med stor sannsynlighet anta at Gunalight er en trygg og sikker teknologi. 

Blodprøve testing etter behandling med Gunalight