Relatert bilde

Bilderesultat for laser frequency

Denne kombinasjonen skiller seg vesentlig fra det synlige lyset i sola som som ligger mellom  700 000 000 000 000480 000 000 000 000 Hz med 400-700 nanometer.
Det betyr at sola er vesentlig høyere HZ til tross for samme nanometer. Selve bølgelengden er også ulik som vist i figurer over. 
 
Lystabell
 
Ulike frekvenser sammenliknet med Gunalight
  
1 000 000 000 000 000 000 HZ Radioaktiv stråling
16 000 000 000 HZ 5G nett
10 000 000 000 Hz Røntgen
1 000 000 000 HZ Trådløst nett, PC, Mobil
72 000 000 Hz Menneske
  167 000 - 520 000 Hz Gunalight pulserer mellom disse frekvensene
 
 
Hz= frekvenser/svingninger pr sekund og dette påvirker kroppen.